Khóa và điều khiển từ xa xe focus

Bạn có thể lập trình tối đa tám bộ điều khiển từ xa để sử dụng cho xe (bao gồm cả các remote được cung cấp theo xe của bạn)

Chúng tôi cung cấp cho các bạn rất nhiều thông tin trong bài viết này. Gồm các thông tin về khóa xe, khóa cửa bằng điều khiển từ xa. Một chi tiết rất quan trọng trong bài viết là kích hoạt và giám sát hệ thống chống trộm cho chiếc xe của bạn hiệu quả.

Tìm hiểu về lập trình cho điều khiển từ xa của xe và nguyên lý làm việc của hệ thống chống trộm, cài đặt và hủy chức năng này như thế nào? Vâng, tất cả thông tin đã được chúng tôi tổng hợp đầy đủ và chi tiết.

xe ô tô focus


Thông  tin chung về tần số đài
Thận trọng
Tần sổ đài sử dụng trong bộ điều khiển từ xa cũng có thể dược sử dụng bởi những bộ thu phát đài cự li ngắn (ví dụ các đài nghiệp dư, thiết bị y tế, tai nghe không dây, các hệ thống báo trộm và điều khiển từ xa). Nếu các tần số bị nghẽn, bạn sẽ không thể sử dụng hệ thống điều khiển từ xa cùa bạn. Bạn có thể khóa và mở khóa cửa bằng chìa khóa.

Chú ý
Bạn có thể mờ khóa cửa nếu bạn vô tình bám vào các nút trên bộ điều khiển từ xa.
Cự ly hoạt động giữa bộ điều khiển từ xa và xe sẽ khác nhau tùy theo môi trường.

Lập trình cho điều khiển từ xa

Lập trình cho điều khiển từ xa

Bạn có thể lập trình tối đa tám bộ điều khiển từ xa để sử dụng cho xe (bao gồm cả các remote được cung cấp theo xe của bạn). Các bộ điều khiển từ xa vẫn nằm trong xe trong quá trình lập trình. Thắt các dây đai an toàn ghế trước và đóng tất cả các cửa để đảm bào rằng các chuông cành báo sẽ không phát ra âm thanh trong khi lập trình

 Để lập trình các bộ điều khiển từ xa mới, hãy xoay khóa điện tới vị trí II bốn lần trong sáu giây .

Xoay khoá điện tới vị trí 0. Một âm thanh phát ra để chỉ ra rằng có thể bắt đầu lập trình các bộ điều khiển từ xa trong mười giây.
Xoay khoá điện tới vị trí 0

Bấm bất kỳ nút nào trên một bộ điều khiển mới. Sẽ có một âm thanh phát ra để xác nhận lập trình thành công. Lặp lại bước cuối cùng này cho tất cả các bộ điều khiển từ xa của bạn, bao gồm cà bộ điều khiển được trang bị theo xe. Không tháo khóa điện ra khỏi ổ khi bấm nút trên bộ điều khiển từ xa này.

Bật khóa (vị trí II) hoặc chờ mười giây mà không lập trình bộ điều khiển khác để kết thúc phần lập trình. Chi có thể dùng những bộ điêu khiển từ xa mà bạn vừa mới lập trình để khóa và mở khóa xe.

Lập trình lại chức năng mở khóa


Chú ý
Khi bạn bấm vào nút mờ khóa hoặc tất cà các cửa sẽ được mở khóa hoặc chỉ có cửa lái xe và nắp khoang hành lý được mở khóa. Bẩm nút mở khóa lần nữa để mở khóa tất cà các cửa.

Khóa


Khóa và mở khóa

Khóa trung tâm
Bạn chi có thể thực hiện chức năng khóa trung tâm nếu tất cả các cửa đã được đóng.

Chú ý
Có thể dùng chìa khóa để mở cửa của lải xe. Cần phải sử dụng bằng chìa nếu như bộ điêu khiên từ xa không hoạt động.
Chức năng khóa trung tâm cũng khóa và mở khỏa cả nắp che chỗ châm nhiên liệu.

Khóa kép (nếu đưọc trang bị)

Cảnh báo
Không kích hoạt hệ thống khóa kép khi có người hoặc súc vật ở bên trong xe. Bạn sẽ không thể mở các cửa từ bên trong nếu bạn khóa kép chúng.
Khóa kép là một tính năng chổng trộm giúp ngăn không cho người khác mở cửa từ bên trong. Bạn chỉ có thể thực hiện khóa kép khi tất cả các cửa đã được đóng.

Xác nhận khóa và mở khóa

Khi bạn mở khóa các cửa, các đèn báo rẽ sẽ nhấp nháy một lần.
Khi bạn khóa các cửa, các đèn báo rẽ sẽ nhấp nháy hai lẩn.

Chú ý
Nếu xe cùa bạn đã được khóa kép, các đèn báo rẽ sẽ chỉ nhấp nháy hai lần một khi bạn đã kích hoạt khóa kép.
Khóa và mở khóa các cứa bằng chìa khóa
Xoay phẩn đầu cùa chìa khóa hướng về phía trước của xe để khóa cửa. Xoay phần đầu cùa chìa khóa hướng về phía sau của xe để mở khóa cửa.

Khóa kép cửa bằng chìa khóa

Xoay chìa khóa vào vị trí khóa hai lần trong ba giây để khóa kép các cửa.
Khóa và mở khóa cửa và nắp khoang hành lý bằng điều khiển từ
A - Mở khóa
B -Khóa
C - Mở khóa nắp khoang hành lý

Khóa các cửa và khoang hành lý bằng điều khiển từ xa
Khóa các cửa và khoang hành lý bằng điều khiển từ xa


Bấm nút B một lần.
Khóa kép các cửa và nắp khoang hành lý bằng điều khiến từ xa
Ấn nút B hai lần trong 3 giây.

Khóa và mở khóa từ bên trong Cửa bên lái xe
Khóa và mở khóa từ bên trong Cửa bên lái xe


A - Khóa tất cả các cửa
B - Mở khóa tất cả các cứa

Các cửa hành khách phía trước và sau
Các cửa hành khách phía trước và sau

  
Để khóa riéng các cứa hành khách ph ía trước phía sau, bấm nút và đóng cửa sau đó rời khỏi xe

Nắp khoang hành lý

Mở nắp khoang hành lý bằng điều khiển từ xa
Bấm nút C trên điều khiển từ xa hai lần trong vòng ba giây.

Đóng nắp khoang hành lý
Đóng nắp khoang hành lý


Có một chiếc kẹp chìm gắn bên trong nắp khoang hành lý để tiện đóng nắp.

Tự động khóa lại

Sau khi nhấn nút mở khoá cửa bằng điều khiển từ xa, nếu bạn không mở cửa ra thi chúng sẽ tự động khóa lại sau 45 giây. Cửa khóa và kích hoạt lại hệ thống báo trộm như trạng thái trước đó.

Lập trình lại chức năng mờ khóa cửa

Chức năng mở khóa có thê được lập trình lại sao cho tât cả các cừa sỗ được mở khóa hoặc chi có cửa lái xe và nắp khoang hành lý được mở khóa.

Mở và đóng toàn bộ

Bạn cũng có thể vận hành các cửa sổ điện khi khoá điện ở vị trí tắt bằng chức năng mở và đóng toàn bộ.
Chú ý

Chức năng đóng toàn bộ sẽ chi vận hành nếu bạn đã lập trình đúng cho từng cửa sổ.
  

Thay pin điều khiển từ xa

Thay pin điều khiển từ xa

Để mở tất cả các cửa sổ, bấm và giữ nút mở khóa (unlock) ít nhất ba giây. Bẩm nút khóa (lock) hoặc nút mở khóa (unlock) một lần nữa để dừng chức năng mở.

Đóng toàn bộ

Cẩn thận khi sử dụng chức năng đóng toàn bộ. Trong trường hợp khẩn cấp, bấm nút ngay lập tức để dừng lại.
Để đóng tất cả các cửa sổ, bấm và giữ núi khóa (lock) ít nhất ba giây. Bấm vào nút bất kì một lần nữa để dừng chức năng đóng. Chức năng chống kẹt cũng được kích hoạt trong khi đóng toàn bộ.
Đóng toàn bộ

Hệ thống chống trộm

Nguyên lý hoạt động
Hệ thống chống trộm giúp ngăn không cho người lạ khởi động động cơ bằng chìa khóa có mã hóa sai hoặc chìa chưa được lập trình.

Chìa khóa đã được mã hóa


Không được che chìa khóa bàng các vật kim loại. Điều này có thể khiến thiết bị thu phát tín hiệu không nhận dạng được chìa khóa của bạn là chìa khóa hợp lệ.
Nếu bạn bị mất 1 chìa khoá, hãy nhờ đại lý Ford xoá tất cả các chìa khóa còn lại của bạn và lập trình lại các chìa này. Hỏi đại lý cùa bạn để biết thêm thông tin. Hãy nhờ Đại lý Ford lập trình chìa khoá mới cùng với các chìa khóa hiện có.
Nếu bạn làm mất một chìa khóa, bạn có thể mua một chìa mới từ đại lý của Ford. Nếu có thể, hãy cung cấp cho họ mã số chìa khóa được đóng trên nhãn cung cấp cùng các chìa khóa gốc. Bạn cũng có thể mua thêm chìa khóa dự phòng từ đại lý Ford của bạn

Cài đặt chức năng chống trộm


Chức năng chống trộm được tự động kích hoạt trong một thời gian ngắn ngay sau khi bạn tắ khóa điện
Đèn báo chống trộm bên trong cụm đồng hồ sẽ nhấp nháy để xác nhận hệ thống chống trộm đang hoạt động

Hủy chức năng chống trộm


Chức năng chống trộm sẽ tự động bị huỷ khi bạn mở khoá điện bằng chìa đã được mã hóa đúng cùa xe.

Đèn báo ở cụm đồng hồ sẽ sáng khoảng ba giây sau đó tắt. Nếu đèn báo sáng hơn một phút hoặc nhấp nháy khoảng một phút rồi lặp lại theo thời gian bất thường, chìa khóa của bạn đã không được nhận dạng. Lấy chìa khóa ra rồi thử lại lần nữa.

Nếu bạn không thể khởi động động cơ bằng chìa khóa đã được mã hóa đúng của xe, điều này cho thấy hệ thống đã bị hư hỏng. Hãy gọi Đại lý Ford để được trợ giúp và sữa chữa ngay lập tức.

CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG BÁO TRỘM (Nếu được trang bị)

Hệ thống sẽ được cài đặt chức năng báo trộm ngay khi xe bị khóa và cản trở bất cứ ai không được phép nhưng cố tình mở cửa, nắp đậy khoang động cơ, hoặc khoang hành lý, hoặc tháo hệ thống âm thanh.

Còi báo trộm sẽ kêu trong 30 giây nếu có người lạ mở cửa, khoang hành lý hoặc nắp đậy khoang động cơ. Đèn báo nguy hiểm (chớp 4 bên) sẽ nháy trong năm phút.
Nỗ lực khởi động động cơ mà không có chìa khóa hợp lệ hoặc tháo hệ thống âm thanh sẽ khiến còi báo trộm kêu lên lần nữa.

Độ trễ khi cài đặt tự động


20 giây sau khi đóng nắp đậy khoang động cơ, khoang hành lý và tất cả các cửa được đóng thì chức năng báo trộm bắt đầu được kích hoạt.

Cảm biến bên trong (nếu được trang bị)
Cảm biến bên trong (nếu được trang bị)


Cảnh báo
Các chức năng của hệ thống chỉ hoạt động chính xác nếu tất cả các cửa sổ và cửa sổ trời được đóng hoàn toàn. Ngoài ra, không được che các cảm biến đặt trong đèn trần. Không nên kích hoạt hệ thống nếu có bất cứ người, súc vật hoặc các vật chuyển động ở bên trong xe

Hệ thống sẽ hoạt động chống lại sự xâm nhập trái phép bằng cách cảm biến bất cứ chuyển động nào xảy ra bên trong xe.

Xâm nhập bất hợp pháp vào trong xe sẽ kích hoạt chuông báo theo cách tương tự như hệ thống chổng trộm.

Các cảm biến được đặt trong đèn trần.

Hệ thống cảm biến báo trộm bên trong xe  được kích hoạt cùng lúc với hệ thống khóa kép.

HỦY CHỨC NĂNG BÁO TRỘM

Hệ thống báo trộm có thể bị hủy kích hoạt bất cứ lúc nào thậm chí cả khi còi báo đang kêu bằng cách mở khóa xe từ bên ngoài.
Hệ thống báo trộm cho cửa hậu bị hủy kích hoạt nếu cửa hậu được mở khóa băng nút trên bộ điều khiển từ xa.
Sau khi bị ngắt, hệ thống báo trộm sẽ  được cài đặt lại.

Tác giả: Fordlaser

Ford Laser Chiếc xe yêu quí của tôi - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên dành thời gian chăm sóc chiếc xe mỗi tuần. Hãy cùng tôi chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và bảo dưỡng chiếc xe ô tô Fordlaser nhé các bạn.

BẠN CÓ THỂ THÍCH:

0 Comments Post a Comment


336x280